Sertifikacija timova porodične medicine

29.06.2016. godine rješenjem Upravnog odbora Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu dodijeljena je bezuslovna sertifikacija timovima porodične medicine.