Dodjela Certifikata

dsc_7136 dsc_7138 dsc_7137

Dodjela Certifikata za sigurnost timovima porodične medicine.
Dodjela Certifikata za sigurnost timovima porodične medicine.

Dodjela CertifikataU ponedjeljak 28.11.2016. godine Doc. dr. Ahmet Novo, direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH, dodijelio je Certifikate za sigurnost timovima porodične medicine.