Ambulante

Dom zdravlja Klokotnica

Ambulanta Velika Brijesnica

Ambulanta Mala Brijesnica

Ambulanta Lukavica Rijeka

Ambulanta Stanić Rijeka

Stomatološka ordinacija Brijesnica Velika

Stomatološka ordinacija Klokotnica