U VAŠIM JE RUKAMA, SPRIJEČITE SEPSU U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

Pod sloganom “U vašim je rukama – spriječite sepsu u zdravstvenoj zaštiti” više od 20.000 ustanova u 179 zemalja podupire godišnju kampanju Svjetske zdravstvene organizacije čiji je cilj prevencija sepse u zdravstvenoj zaštiti i kojom Svjetska zdravstvena organizacija ove godine obilježava 5. maj – Svjetski dan higijene ruku.

Pozivu SZO se priključila i Agencija za kvalitet i akreditaciju u FBiH (AKAZ) kroz kontakte sa zdravstvenim radnicima i predstavnicima ministarstava, zavoda i drugih institucija širom FBiH.

Na inicijativu  Agencije za  kvalitet i akreditaciju u zdravstvu  (AKAZ) FBiH  Dom zdravlja Doboj Istok se priključio globalnoj kampanji  SZO “U vašim je rukama – spriječite sepsu u zdravstvenoj zaštiti”.