Diabetes i komplikacije – predavanje

Dana 15.02.2016.g. u prostorijama Doma zdravlja Doboj Istok  za oboljele od dijabetesa održano je predavanje o Diabetesu i   njegovim komplikacijama. Predavanje su održali mr .med. sci. Salih dr Azabagić, specijalista interne medicine – endokrinolog i Amira Pašćanović VSS med. sestra.  

Direktor AKAZ-a u posjeti domu zdravlja Doboj Istok

Dana 10.02.2016. godine direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu dr. Ahmed Novo posjetio je Dom zdavlja Doboj Istok. Tom prilikom je upoznat o stanju na uspostavi kvaliteta i sigurnosti, kao i o dostignutom nivou pripreme timova porodične medicine za sertifikaciju.