Direktor AKAZ-a u posjeti domu zdravlja Doboj Istok

Dana 10.02.2016. godine direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu dr. Ahmed Novo posjetio je Dom zdavlja Doboj Istok. Tom prilikom je upoznat o stanju na uspostavi kvaliteta i sigurnosti, kao i o dostignutom nivou pripreme timova porodične medicine za sertifikaciju.