Prikupljanje ponuda za davanje u zakup prostora za vršenje apotekarske djelatnosti u centralnom objektu JZU Dom zdravlja Doboj Istok

Na osnovu člana 5. Pravilnika o bližim uvjetima i postupku davanja u zakup kapaciteta zdravstvenih ustanova, kao i vrsti kapaciteta zdravstvenih ustanova koji se mogu dati u zakup (Sl.novine FBiH br.28/12) te Odluke o raspisivanju javnog poziva broj 10-102/2019 od 15.01.2019. godine, direktor ustanove objavljuje

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU

za prikupljanje ponuda za davanje u zakup prostora za vršenje apotekarske djelatnosti u centralnom objektu JZU Dom zdravlja Doboj Istok


I – Zakupodavac:

 

JZU Dom zdravlja Doboj Istok, Klokotnica 74207, Doboj Istok, koju zastupa direktor JZU Dom zdravlja Doboj Istok.

 

II – Predmet javnog oglasa:

 

Davanje u zakup jednog poslovnog prostora, površine 64.00 m2, u centralnom objektu JZU Dom zdravlja Doboj Istok za vršenje apotekarske djelatnosti. Prostor namjenjen za iznajmljivanje je u sklopu čvrstog objekta sa potrebnom infrastrukturom.

Sve dodatne informacije o tome kako možete učestvovati u tenderu možete naći u tenderskoj dokumentaciji koju možete preuzeti na ovom linku [ddownload id=”3742″]