POZIV ZA DOSTAVU PONUDA za pružanje zdravstvenih usluga

JZU Dom zdravlja Doboj Istok, sa sjedištem u Klokotnici, 74207 Doboj Istok, Vas poziva da dostavite ponudu za pružanje zdravstvenih usluga i to:

LOT 1. Pružanje usluga psihologa,

LOT 2. Pružanje zdravstvenih usluga specijaliste fizijatarije,

LOT 3.Pružanje zdravstvenih usluga specijaliste epidemiologije,

LOT 4. Pružanje zdravstvenih usluga specijaliste dermatologije,

LOT 5. Pružanje zdravstvenih usluga inžinjera medicinsko laboratorijske dijagnostike,

 

za potrebe JZU Dom zdravlja Doboj Istok za 2019. godinu.

U prilogu se nalazi tenderska dokumentacija. [ddownload id=”3739″]