POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

Poziv za dostavu ponude u postupku dodjele ugovora o uslugama utvrđenim Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II. Dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH“ broj: 66/16).

JZU Dom zdravlja Doboj Istok, sa sjedištem u Klokotnici, 74207 Doboj Istok, Vas poziva da dostavite ponudu za pružanje zdravstvenih i laboratorijskih usluga i to:

LOT 1. Pružanje usluga psihologa,

LOT 2. Pružanje zdravstvenih usluga specijaliste medicine rada,

LOT 3.Pružanje zdravstvenih usluga specijaliste epidemiologije,

LOT 4. Pružanje zdravstvenih usluga specijaliste dermatologije,

LOT 5  Pružanje zdravstvenih usluga specijaliste ginekologije,

LOT 6  Pružanje laboratorijskih usluga bris grla, nosa, stolice na crijevne parazite i stolica na kliconoštvo

LOT 7  Pružanje zdravstvenih usluga specijaliste interne medicine

za potrebe JZU Dom zdravlja Doboj Istok za 2021. godinu.

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti na linku ispod.