Javni oglas za prijem u radni odnos – Medicinska sestra/tehničar

Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Doboj Istok sa sjedištem u Klokotnici, u ulici Trg
Alije Izetbegovića broj 9., vrši prijem radnika radi zasnivanja radnog odnosa na neodređeno
vrijeme. Prijem radnika vrši se za slijedeće radno mjesto:
1. Medicinska sestra/tehničar…………. …….2 izvršioca na neodređeno vrijeme