Javni oglas za prijem u radni odnos – Doktor medicine i doktor stomatologije

Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Doboj Istok sa sjedištem u Klokotnici, u ulici Trg
Alije Izetbegovića-broj 9., vrši prijem radnika radi zasnivanja radnog odnosa na neodređeno
vrijeme. Prijem radnika vrši se za slijedeće radno mjesto:
1. Doktor medicine… ……………1 izvršilac na neodređeno vrijeme
2. Doktor stomatologije…………..………….1 izvršilac na neodređeno vrijeme