Brošura “Prevenciia i upravljanje stresom u kriznim situacijama”

Brošure u elektronskoj formi za potrebe ustanova primarne zdravstvene zaštite u Federaciji BIH u okolnostima pandemije COVID-19, koji je dostavilo Federalno Ministarstvo zdravstvo FBiH u okviru “Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini, (PMZ) Faza III”. Brošura “Prevenciia i upravljanje stresom u kriznim situacijama” 1 fajl 527.38 KB Preuzimanje Brošura “Prevenciia i upravljanje stresom u kriznim situacijama” […]

Izdavanje prostora za vršenje apotekarske djelatnosti

Na osnovu člana 5. Pravilnika o bližim uvjetima i postupku davanja u zakup kapaciteta zdravstvenih ustanova, kao i vrsti kapaciteta zdravstvenih ustanova koji se mogu dati u zakup (Sl.novine FBiH br.28/12) te Odluke o utvrđivanju viška prostora u kojem se obavlja zdravstvena djelatnost broj 49-349/2021 od 22.02.2021. godine v.d. direktor ustanove objavljuje tendersku dokumentaciu za […]

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

Poziv za dostavu ponude u postupku dodjele ugovora o uslugama utvrđenim Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II. Dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH“ broj: 66/16). JZU Dom zdravlja Doboj Istok, sa sjedištem u Klokotnici, 74207 Doboj Istok, Vas poziva da dostavite ponudu za pružanje zdravstvenih i laboratorijskih usluga […]

IZVRŠENA PRIMOPREDAJA NOVOG SANITETSKOG VOZILA

JZU Dom zdravlja Doboj Istok je iz sopstvenih sredstava kupio novo sanitetsko vozilo. Služba hitne medicinske pomoći je dobila potpuno novo sanitetsko vozilo, sa svom pratećom tehničkom opremom, ukupne vrijednosti 110.000,00 konvertibilnih maraka. Vozilo će doprinijeti bezbjednijem transportu pacijenata do drugih zdravstvenih ustanova i poboljšati rad u oblasti terenskog medicinskog zbrinjavanja.    

OBAVJEŠTENJE

JZU DOM ZDRAVLJA DOBOJ ISTOK Datum: 29.05.2020. god.                                            OBAVJEŠTENJE Obavještava se stanovništvo opštine Doboj Istok, da ukoliko su bili u kontaktu sa zdravstvenim radnicima zaposlenim u Općoj bolnici Tešanj ili sa licima sa područja […]