Javni oglas za prijem u radni odnos – Medicinska sestra/tehničar

Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Doboj Istok sa sjedištem u Klokotnici, u ulici TrgAlije Izetbegovića broj 9., vrši prijem radnika radi zasnivanja radnog odnosa na neodređenovrijeme. Prijem radnika vrši se za slijedeće radno mjesto:1. Medicinska sestra/tehničar…………. …….2 izvršioca na neodređeno vrijeme

Javni oglas za prijem u radni odnos – Doktor medicine i doktor stomatologije

Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Doboj Istok sa sjedištem u Klokotnici, u ulici TrgAlije Izetbegovića-broj 9., vrši prijem radnika radi zasnivanja radnog odnosa na neodređenovrijeme. Prijem radnika vrši se za slijedeće radno mjesto:1. Doktor medicine… ……………1 izvršilac na neodređeno vrijeme2. Doktor stomatologije………………………1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Konkurs za prijem radnika

Javni oglas za prijem u radni odnos na poziciji: Doktor medicine specijalista ginekologije i akušerstva jedan ( 1 ) izvršilac na neodređeno vrijeme.

Javni oglas za prijem u radni odnos

Doktor stomatologije- jedan ( 1 ) izvršilac na određeno vrijeme 12 mjeseci Medicinski tehničar-vozač – jedan ( 1 ) izvršilac na određeno vrijeme 12 mjeseci

Brošura “Prevenciia i upravljanje stresom u kriznim situacijama”

Brošure u elektronskoj formi za potrebe ustanova primarne zdravstvene zaštite u Federaciji BIH u okolnostima pandemije COVID-19, koji je dostavilo Federalno Ministarstvo zdravstvo FBiH u okviru “Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini, (PMZ) Faza III”. Brošura “Prevenciia i upravljanje stresom u kriznim situacijama” 1 fajl 527.38 KB Preuzimanje Brošura “Prevenciia i upravljanje stresom u kriznim situacijama” […]

Izdavanje prostora za vršenje apotekarske djelatnosti

Na osnovu člana 5. Pravilnika o bližim uvjetima i postupku davanja u zakup kapaciteta zdravstvenih ustanova, kao i vrsti kapaciteta zdravstvenih ustanova koji se mogu dati u zakup (Sl.novine FBiH br.28/12) te Odluke o utvrđivanju viška prostora u kojem se obavlja zdravstvena djelatnost broj 49-349/2021 od 22.02.2021. godine v.d. direktor ustanove objavljuje tendersku dokumentaciu za […]

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

Poziv za dostavu ponude u postupku dodjele ugovora o uslugama utvrđenim Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II. Dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH“ broj: 66/16). JZU Dom zdravlja Doboj Istok, sa sjedištem u Klokotnici, 74207 Doboj Istok, Vas poziva da dostavite ponudu za pružanje zdravstvenih i laboratorijskih usluga […]