OBAVIJEST O SERTIFIKACIJI TIMOVA PORODIČNE MEDICINE

Poštovani korisnici usluga Doma zdravlja Doboj Istok,

obavještavamo Vas da je u toku priprema timova porodične medicine za sertifikaciju. Sertifikacija je proces kojim se ocjenjuje i potvrđuje da zdravstvena ustanova zadovoljava unaprijed definisane i objavljene standarde sigurnosti u procesu pružanja zdravstvene zaštite.

Cilj uspostavljanja sertifikacije je da, kroz redovnu, sistematsku i obaveznu vanjsku ocjenu zdravstvenih ustanova, doprinese potpunom i sveobuhvatnom ispunjenju osnovnih uslova sigurnosti u pružanju zdravstvenih usluga. Pored sigurnosti pacijenata i zaposlenih, ciljevi procesa sertifikacije su:

  • dokumentovanje svih radnih procesa u jednoj zdravstvenoj ustanovi u formi radnih procedura, evidencija itd,
  • precizno definisanje odgovornosti zaposlenih,
  • timski rad i dobra komunikacija među zaposlenima,
  • kontinuirana edukacija zaposlenih,
  • postupanje u skladu s etičkim kodeksom,
  • zaštita životne sredine,
  • uspostavljanje djelotvornog i isplativog sistema pružanja zdravstvenih usluga,
  • ostvarivanje povjerenja korisnika u sistem zdravstvene zaštite,
  • stalno unapređenje procesa rada,
  • stvaranje jednakih ili približnih uslova za pružanje zdravstvenih usluga u cijelom sistemu zdravstvene zaštite