PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2015 GODINU

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama BiH ( „ Službeni glasnik BiH“ broj 39/14 ) Upravni odbor na prijedlog direktora donosi slijedeći PLAN JAVNIH  NABAVKI ZA 2015. GODINU

[ddownload id=”3324″]