POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ADVOKATSKE USLUGE

JZU Dom zdravlja Doboj Istok, sa sjedištem u Klokotnici, Trg Alije Izetbegovića 9,  74207 Doboj Istok, Vas poziva da dostavite ponudu za vršenje pravnih poslova (advokatske usluge) za potrebe JZU Dom zdravlja Doboj Istok za 2020. godinu.

 

Pozivamo Vas da učestvujete u postupku dodjele ugovora o uslugama utvrđenim Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II. Dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH“ broj: 66/16).

 

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti na linku ispod:

Poziv za dostavu ponuda Aneks II dio B advokatske usluge