Javni oglas za prijem u radni odnos

Na osnovu zakona o radu ( “Službene novine Federacije BiH” , broj: 26/16 i 89/18 ), člana 3. Pravilnika o radu JZU Dom zdravlja Doboj Istok broj: 936/19 od 31.05.2019.godine, Odluke o potrebi prijema u radni odnos broj: 158-1341/2019 i člana 44. stav 4. tačka 8. Statuta JZU Dom zdravlja Doboj Istok, direktor ustanove raspisuje Javni oglas za prijem u radni odnos a isti se nalazi u prilogu ovog članka.

 

Javni oglas za prijem u radni odnos

Prijavni obrazac