Brošura “Prevenciia i upravljanje stresom u kriznim situacijama”

Brošure u elektronskoj formi za potrebe ustanova primarne zdravstvene zaštite u Federaciji BIH u okolnostima pandemije COVID-19, koji je dostavilo Federalno Ministarstvo zdravstvo FBiH u okviru “Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini, (PMZ) Faza III“.