Predavanje u Osnovnoj školi “Klokotnica”

U OŠ “Klokotnica” u Klokotnici, u periodu od 19.01.-24.01.2017. godine, dr. Jasmin Banjić održao je predavanja za sve uposlene u ovoj ustanovi.

 

Teme predavanja bile su:

1. Epilepsija

2. Dijabetes

3. Povrede i prelomi

4. Mentalno zdravlje i prehrana