Dodjela Certifikata za sigurnost

U ponedjeljak 28.11.2016. godine Doc. dr. Ahmet Novo, direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH, dodijelio je Certifikate za sigurnost timovima porodične medicine.

Dodjela Certifikata za sigurnost timovima porodične medicine.
Dodjela Certifikata za sigurnost timovima porodične medicine.