Dom zdravlja Doboj Istok osnovan je 26. 03. 1993 godine Odlukom ratnog predsjedništva Općine Doboj Istok. Nalazi se u naseljenom mjestu Klokotnica Opština Doboj Istok na putnoj komunikaciji Tuzla- Doboj. Za prvog direktora imenovan je prof.dr.sci Zijad Bešlagić i tu funkciju je obavljao do kraja 1994 godine. Od 1994 godine pa dalje funkciju direktora obavljali su :

 • Dr Ferid Konjić
 • Dr sci Ibrahim Osmić
 • Hasan Sejdinović dipl ecc
 • Prim dr Mesud Nogić
 • Dr Šemsudin Okanović
 • Dr Aladin Šabić

Sadašnju funkciju direktora obavlja Suljkanović dr Nermin imenovan 19. 04. 2015 godine.

JZU Dom zdrvalja Doboj Istok registrovan je kao ustanova primarne zdravstvene zaštite. U sastavu Doma zdravlja nalaze se i ambulante porodične medicine koje su raspoređene u sve Mjesne zajednice Opštine Doboj Istok i to:

 • Klokotnica
 • Brijesnica Mala
 • Brijesnica Velika
 • Stanić Rijeka
 • Lukavica Rijeka

U centralnom objektu Doma zdravlja koji se nalazi u MZ Klokotnica rade slijedeće službe:

 • Tri ambulante Porodične medicine
 • Služba za zdravstvenu zaštitu zuba i usta
 • Ginekološka sužba
 • Fizijatrijska služba
 • Higijensko epidemiološka služba
 • RTG služba
 • Laboratorijska služba
 • Služba hitne medicinske pomoći na principu dežurstva ljekara
 • ATD služba

Cjelokupna djelatnost Doma zdravlja Doboj Istok odvija se u novoizgrađenom prostoru na oko 1500 m2 u skladu sa važećim standardima za nivoe Doma zdravlja, broji u prosjeku 65 zaposlenih. Od toga 51 zaposlenik je medicinsko osoblje, a 14 nemedicinsko tj zaposlenu u administraciji i pratećim službama.