MISIJA

Misija ustanove je:

 • Poboljšanje zadovoljstva pacijenata
 • Raditi na promociji zdravlja i sprečavanju bolesti
 • Zalaganje za trajni profesionalni razvoj zaposlenog osoblja
 • Biti spreman na promjene
 • Međusobno poštovanje kao princip u svim aktivnostima i personalnim odnosima

.

VIZIJA

Vizija Doma zdravlja Doboj  Istok je:

 • Da bude lider u pružanju zdravstvenih usluga i kontinuirano poboljšanje kvaliteta rada
 • Pristup orjentiran korisniku zdravstvenih usluga
 • Odgovarajuća profesionalnost i etika
 • Timski rad
 • Korektni međuljudski odnosi
 • Da bude Ustanova koja će pružiti  mogućnost  pojedincima, porodicama  i  zajednici da postignu optimalno zdravlje.

.