POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PRUŽANJE ZDRAVSTVENIH USLUGA

JZU Dom zdravlja Doboj Istok, sa sjedištem u Klokotnici, 74207 Doboj Istok, Vas poziva da dostavite ponudu za pružanje zdravstvenih i laboratorijskih usluga i to:

LOT 1. Pružanje usluga psihologa,

LOT 2. Pružanje zdravstvenih usluga specijaliste fizijatarije,

LOT 3.Pružanje zdravstvenih usluga specijaliste epidemiologije,

LOT 4. Pružanje zdravstvenih usluga specijaliste dermatologije,

LOT 5  Pružanje zdravstvenih usluga specijaliste ginekologije,

LOT 6  Pružanje laboratorijskih usluga bris grla, nosa, stolice na crijevne parazite i stolica na kliconoštvo

 

za potrebe JZU Dom zdravlja Doboj Istok za 2020. godinu.

NA LINKU ISPOD POŽETE PREUZETI TENDERSKU DOKUMENTACIJU:

Poziv za dostavu ponuda Aneks II dio B vanjski saradnici

Javni oglas za prijem u radni odnos

Na osnovu zakona o radu ( “Službene novine Federacije BiH” , broj: 26/16 i 89/18 ), člana 3. Pravilnika o radu JZU Dom zdravlja Doboj Istok broj: 936/19 od 31.05.2019.godine, Odluke o potrebi prijema u radni odnos broj: 158-1341/2019 i člana 44. stav 4. tačka 8. Statuta JZU Dom zdravlja Doboj Istok, direktor ustanove raspisuje Javni oglas za prijem u radni odnos a isti se nalazi u prilogu ovog članka.

 

Javni oglas za prijem u radni odnos

Prijavni obrazac

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Na osnovu člana 20a. stav 2. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o radu ( ..Službene novine Federacije BiH” , broj: 89/18 ), člana 6. stav 1. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu (..Sluzbene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 4/19 ) i clana 44.  stav 8. Statuta JZU Dom zdravlja Doboj  Istok, direktor ustanove raspisuje Javni oglas za prijem u radni odnos, a isti se nalazi u prilogu ovog članka.

 

Javni oglas za prijem u radni odnos

Prijavni obrazac za kandidate koji se prijavljuju na Javni oglas

PONIŠTENJE DIJELA JAVNOG OGLASA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Poništava se dio Javnog oglasa za prijem u radni odnos broj: 927/2019 od 31.05.2019. godine, pod tačkom 1.1. “Doktor medicine-broj izvršilaca 1 (jedan) na neodređeno vrijeme”, objavljen u dnevnom listu “Oslobođenje” dana 02.06.2019. godine, kao i na web stranici JZU Dom zdravlja Doboj Istok.

Ostali tekst Javnog oglasa za prijem u radni odnos broj: 927/2019 od 31.05.2019. godine ostaje nepromjenjen.

 

U prilogu orginalni dokument.

 

Poništenje dijela javnog oglasa

POZIV ZA DOSTAVLJANJE POČETNE PONUDE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU NABAVKE REAGENASA

Za d.o.o. “Berg” Sarajevo

Predmet pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja je odabir najpovoljnije ponude tj dodijela ugovora za nabavku i isporuku  reagenasa i ostalog pratećeg potrošnog materijala  za aparat Hemolyzer 3 PRO za godišnje potrebe JZU Dom zdravlja Doboj Istok, po specifikaciji navedenoj u dokumentaciji poziva za dostavljanje ponuda.

 

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti na linku ispod.

 

Hemolyzer 3 PRO TD pregovaracki

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Na osnovu člana 20a. stav 2. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o radu ( ..Službene novine Federacije BiH” , broj: 89/18 ), člana 6. stav 1. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu (..Sluzbene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 4/19 ) i clana 44.  stav 8. Statuta JZU Dom zdravlja Doboj  Istok, direktor ustanove raspisuje Javni oglas za prijem u radni odnos, a isti se nalazi u prilogu ovog članka.

I Javni oglas kao i Prijavni obrazac za kandidate koji se prijavljuju na Javni oglas možete preuzeti na linkovima ispod.

 

31

Javni oglas za prijem u radni odnos

 

Prijavni obrazac za kandidate koji se prijavljuju na Javni oglas

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA za vršenje pravnih poslova (advokatske usluge)

Pozivamo Vas da učestvujete u postupku dodjele ugovora o uslugama utvrđenim Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II. Dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH“ broj: 66/16).

Uslovi i zahtjevi koje ponuđači moraju ispuniti kao i sve potrebne dodatne informacije nalaze se u tenderskoj dokumentaciji koju možete preuzeti na linku ispod.

 

Poziv za dostavu ponuda Aneks II dio B advokatske usluge

Predavanje o prevenciji i značaju ranog otkrivanja karcinoma grlića maternice

Povodom obilježavanja sedmice prevencije karcinoma grlića maternice, dr. Bedreldin Khodary  specijalista ginekologije i akušerstva, u prostorijama Doma zdravlja Doboj Istok održao je predavanje o prevenciji i značaju ranog otkrivanja karcinoma grlića maternice.

Predavanju su prisustovale članice Udruženja žena Doboj Istok sa kojim naš Dom zdravlja ima veoma dobru saradnju već duži niz godina.

Povodom obilježavanja sedmice prevencije karcinoma grlića maternice, predstavnici Udruženja studenata Medicinskog fakulteta u Tuzli, kao i specijalizant ginekologije i akušerstva dr. Anis Cerovac boravili su u Domu zdravlja Doboj Istok. Tom prilikom studenti su vršili podjelu brošura i letaka.

Ovom prilikom se zahvaljujemo svima koji su se odazvali našem pozivu a naročito Udruženju žena Doboj Istok.