POZIV ZA DOSTAVU PONUDA za vršenje pravnih poslova (advokatske usluge)

Pozivamo Vas da učestvujete u postupku dodjele ugovora o uslugama utvrđenim Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II. Dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH“ broj: 66/16).

Uslovi i zahtjevi koje ponuđači moraju ispuniti kao i sve potrebne dodatne informacije nalaze se u tenderskoj dokumentaciji koju možete preuzeti na linku ispod.

 

Poziv za dostavu ponuda Aneks II dio B advokatske usluge

Predavanje o prevenciji i značaju ranog otkrivanja karcinoma grlića maternice

Povodom obilježavanja sedmice prevencije karcinoma grlića maternice, dr. Bedreldin Khodary  specijalista ginekologije i akušerstva, u prostorijama Doma zdravlja Doboj Istok održao je predavanje o prevenciji i značaju ranog otkrivanja karcinoma grlića maternice.

Predavanju su prisustovale članice Udruženja žena Doboj Istok sa kojim naš Dom zdravlja ima veoma dobru saradnju već duži niz godina.

Povodom obilježavanja sedmice prevencije karcinoma grlića maternice, predstavnici Udruženja studenata Medicinskog fakulteta u Tuzli, kao i specijalizant ginekologije i akušerstva dr. Anis Cerovac boravili su u Domu zdravlja Doboj Istok. Tom prilikom studenti su vršili podjelu brošura i letaka.

Ovom prilikom se zahvaljujemo svima koji su se odazvali našem pozivu a naročito Udruženju žena Doboj Istok.

Prikupljanje ponuda za davanje u zakup prostora za vršenje apotekarske djelatnosti u centralnom objektu JZU Dom zdravlja Doboj Istok

Na osnovu člana 5. Pravilnika o bližim uvjetima i postupku davanja u zakup kapaciteta zdravstvenih ustanova, kao i vrsti kapaciteta zdravstvenih ustanova koji se mogu dati u zakup (Sl.novine FBiH br.28/12) te Odluke o raspisivanju javnog poziva broj 10-102/2019 od 15.01.2019. godine, direktor ustanove objavljuje

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU

za prikupljanje ponuda za davanje u zakup prostora za vršenje apotekarske djelatnosti u centralnom objektu JZU Dom zdravlja Doboj Istok


I – Zakupodavac:

 

JZU Dom zdravlja Doboj Istok, Klokotnica 74207, Doboj Istok, koju zastupa direktor JZU Dom zdravlja Doboj Istok.

 

II – Predmet javnog oglasa:

 

Davanje u zakup jednog poslovnog prostora, površine 64.00 m2, u centralnom objektu JZU Dom zdravlja Doboj Istok za vršenje apotekarske djelatnosti. Prostor namjenjen za iznajmljivanje je u sklopu čvrstog objekta sa potrebnom infrastrukturom.

Sve dodatne informacije o tome kako možete učestvovati u tenderu možete naći u tenderskoj dokumentaciji koju možete preuzeti na ovom linku Preuzmi

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA za pružanje zdravstvenih usluga

JZU Dom zdravlja Doboj Istok, sa sjedištem u Klokotnici, 74207 Doboj Istok, Vas poziva da dostavite ponudu za pružanje zdravstvenih usluga i to:

LOT 1. Pružanje usluga psihologa,

LOT 2. Pružanje zdravstvenih usluga specijaliste fizijatarije,

LOT 3.Pružanje zdravstvenih usluga specijaliste epidemiologije,

LOT 4. Pružanje zdravstvenih usluga specijaliste dermatologije,

LOT 5. Pružanje zdravstvenih usluga inžinjera medicinsko laboratorijske dijagnostike,

 

za potrebe JZU Dom zdravlja Doboj Istok za 2019. godinu.

U prilogu se nalazi tenderska dokumentacija. Preuzmi

Konkurs

JZU DOM ZDRAVLJA

DOBOJ ISTOK

 

Broj: 2205/2018

Datum: 14.12.2018.god.

 

 

Na osnovu člana 20a. stav 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu  ( „Službene novine Federacije BiH“ , broj: 89/18 ), člana 4. stava 1. Pravilnika o radu JZU Dom zdravlja Doboj Istok broj: 1378/18 od 16.07.2018.godine i člana 44. stav 8. Statuta JZU Dom zdravlja Doboj Istok, direktor ustanove  raspisuje:

 

       K    O     N      K      U      R      S    

                                          za prijem u radni odnos

 

 1. Doktor medicine-broj izvršilaca 1  (jedan) na neodređeno vrijeme

2.1. Doktor medicine-broj izvršilaca 1 (jedan)   na određeno vrijeme 6 mjeseci

2.2  Doktor medicine-broj izvršilaca 1 (jedan)   na određeno vrijeme 6 mjeseci

 1. Doktor stomatologije-broj izvršilaca 1 (jedan) na određeno vrijeme 6 mjeseci
 2. Diplomirani fizioterapeut-broj izvršilaca 1  (jedan) na određeno vrijeme 6 mjeseci
 3. Medicinski tehničar -broj izvršilaca 2  (dva) na određeno vrijeme 6 mjeseci

 

 

Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće opšte uslove:

1.- da je državljanin BiH,

2.- da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova za koje se prijavljuje,

 

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidat treba da ispunjava i slijedeće posebne uslove:

 

 1. 1. Doktor medicine 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

–  VSS završen medicinski fakultet, dokaz diploma

–  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu , dokaz uvjerenje

–  Licencu za samostalan rad izdatu od nadležne Ljekarske komore, dokaz licenca

–  Najmanje osamnaest ( 18 ) mjeseci radnog iskustva na navedenim poslovima –   potvrda o radnom iskustvu

–  Uvjerenje o državljanstvu

 

 

2.1. Doktor medicine 1 izvršilac na određeno vrijeme šest ( 6 ) mjeseci

–  VSS završen medicinski fakultet, dokaz diploma

–  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu , dokaz uvjerenje

–  Licencu za samostalan rad izdatu od nadležne Ljekarske komore, dokaz licenca

–  Najmanje šest ( 6 ) mjeseci radnog iskustva na navedenim poslovima –   potvrda o radnom iskustvu

–  Uvjerenje o državljanstvu

 

 

 

2.2. Doktor medicine 1 izvršilac na određeno vrijeme šest ( 6 ) mjeseci

–  VSS završen medicinski fakultet, dokaz diploma

–  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu , dokaz uvjerenje

–  Licencu za samostalan rad izdatu od nadležne Ljekarske komore, dokaz licenca

–  Uvjerenje o državljanstvu

 

 

Doktor stomatologije 1 izvršilac na određeno vrijeme šest ( 6 ) mjeseci

– VSS završen stomatološki fakultet ,dokaz diploma

–  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu , dokaz uvjerenje

–  Licencu za samostalan rad izdatu od nadležne Ljekarske komore, dokaz licenca

–   Najmanje jedna ( 1 ) godina dana radnog iskustva na navedenim poslovima –    potvrda o radnom iskustvu

–  Uvjerenje o državljanstvu

 

 

 

Diplomirani fizioterapeut 1 izvršilac na određeno vrijeme šest ( 6 ) mjeseci

 • VSS diplomirani fizioterapeut 240 ECTS bodova
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu , dokaz uvjerenje
 • Licencu za samostalan rad izdatu od nadležne komore
 • Najmanje četiri ( 4 ) godine radnog iskustva na navedenim poslovima-potvrda o radnom iskustvu
 • Uvjerenje o državljanstvu

 

 

Medicinski tehničar 2 izvršioca na određeno vrijeme šest ( 6 ) mjeseci

 • SSS medicinska škola opšti smjer, dokaz svjedočanstvo o završenom obrazovanju
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, dokaz uvjerenje
 • Licencu nadležne komore , dokaz licenca
 • Dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije
 • Najmanje deset ( 10 ) godina radnog iskustva na navedenim poslovima- potvrda o radnom iskustvu
 • Uvjerenje o državljanstvu

 

 

Svi kandidati su pored obaveznih dokaza za svako radno mjesto na koje se prijavljuju, dužni priložiti i slijedeću dokumentaciju:

 

 1. Kraću biografiju, kontakt telefon
 2. PBA 3 obrazac ( cips )

 

Napomena: Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uslova KONKURSA, moraju biti ovjerene kopije. JZU Dom zdravlja Doboj Istok nije u obavezi vraćanja dokumentacije koja se prilaže uz prijavu.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo po osnovu Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih porodica (“Službene novine TK” br: 5/12, 5/14) i Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branitelja i članova njihovih porodica u institucijama Tuzlanskog kantona (“Službene novine TK” br: 9/14 i 6/15), da bi bili bodovani i po tom osnovu, dužni su dostaviti i dokaze o ispunjavanju uslova iz navedenog Zakona i Pravilnika, kao i Uvjerenje JU Službe za zapošljavanje TK kojim dokazuje da se nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba ili dužini čekanja na posao u struci.

 

Sa izabranim kandidatima koji ispunjavaju uslove iz konkursa, obavit će se intervju.

 

Kandidat koji bude izabran, nakndadno će dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 

 • Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti ( ne starije od tri mjeseca).

 

Obavezno na koverti naznačiti za koje radno mjesto se aplicira i aplikacije dostaviti za svako radno mjesto posebno.

 

Konkurs ostaje  otvoren 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Oslobođenje“ i web stranici JZU Dom zdravlja Doboj Istok.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

 

Kontakt telefoni: 035-369-500, fax: 035-720-539

 

Prijave dostaviti lično ili na adresu:

 

        JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

        DOM ZDRAVLJA DOBOJ ISTOK

                74207 KLOKOTNICA

Sa naznakom- Prijava na Konkurs za prijem u radni odnos, za radno mjesto ______________________

Na poleđini zatvorene koverte naznačiti ime i prezime kandidata, adresu i kontakt telefon.

 

 

 

D I R E K T O R

Suljkanović dr Nermin

Predsjednik RVI Doboj Istok uručio zahvalnicu

Dana 22.11.2018. godine, Izet Škrebo predsjednik organizacije ratnih vojnih invalida Doboj Istok ispred organizacije ratnih vojnih invalida Doboj Istok posjetio je JZU Dom zdravlja Doboj Istok, te je tim povodom uručio i zahvalnicu našoj radnici medicinskoj sestri Emini Klokić za razumijevanje i pomoć pri pružanju zdravstvenih usluga ratnim vojnim invalidima općine Doboj Istok.

Ovom prilikom zahvaljujemo se na posjeti organizaciji ratnih vojnih invalida Doboj Istok na čelu sa predsjednikom. Naša ustanova će se i dalje truditi da bude na usluzi RVI Doboj Istok, te im pruži što bolju zdravstvenu zaštitu.

U VAŠIM JE RUKAMA, SPRIJEČITE SEPSU U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

Pod sloganom “U vašim je rukama – spriječite sepsu u zdravstvenoj zaštiti” više od 20.000 ustanova u 179 zemalja podupire godišnju kampanju Svjetske zdravstvene organizacije čiji je cilj prevencija sepse u zdravstvenoj zaštiti i kojom Svjetska zdravstvena organizacija ove godine obilježava 5. maj – Svjetski dan higijene ruku.

Pozivu SZO se priključila i Agencija za kvalitet i akreditaciju u FBiH (AKAZ) kroz kontakte sa zdravstvenim radnicima i predstavnicima ministarstava, zavoda i drugih institucija širom FBiH.

Na inicijativu  Agencije za  kvalitet i akreditaciju u zdravstvu  (AKAZ) FBiH  Dom zdravlja Doboj Istok se priključio globalnoj kampanji  SZO “U vašim je rukama – spriječite sepsu u zdravstvenoj zaštiti”.

POSJETA PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE WORLD VISION JZU DOMU ZDRAVLJA DOBOJ ISTOK

Dana 19.03.2018.godine, predstavnici nevladine organizacije World Vision i to Anesa Muhović-program menager Ured u Tuzli, Kanita Kulić-menager za Program zaštite i dobrobiti djece i Edin Suljagić-službenik u projektu, posjetili su JZU Dom zdravlja Doboj Istok. World Vision BiH, u partnerstvu s lokalnom zajednicom i svim akterima iz vladinog i nevladinog sektora koji djeluju na području opštine, realizira programe koji primarno za cilj imaju unaprijeđenje dobrobiti djece. Tokom navedene posjete, direktor JZU Dom zdravlja Doboj Istok, dr.Nermin Suljkanović je sa navedenim predstavnicima-gostima održao sastanak koji se tiče Lokalnog akcionog plana za zaštitu i dobrobit djece- Doboj Istok. Lokalni akcioni plan za djecu općine Doboj Istok 2017.-2018., zasnovan je na UN Konvenciji o pravima djeteta i kao i njena dva fakultativna protokola: Fakultativni protokol o uključivanju djece u oružane sukobe i Fakultativni protokol o prodaji djece, dječijoj prostituciji i dječijoj pornografiji . Cilj izrade dokumenta Lokalni akcioni plan za djecu za općinu Doboj Istok će dugoročno poboljšati položaj djece u lokalnoj zajednici kroz sistemski pristup brizi o djeci, te stvaranje održive strukture za institucionalno rješavanje problema i zadovoljavanje potreba djece , a sve u cilju provođenja načela zagarantovanih u UN konvenciji o dječijim pravima i drugim međunarodnim i nacionalnim dokumentima koji garantuju ostvarivanje prava djece.

Također, Lokalnim akcionim planom za područje naše opštine, koji obuhvata i oblast zdravstva, predviđena su unaprijeđenja u zdravstvenom sistemu koja se tiču pružanja usluga djeci a koja bi se trebala realizovati u naredne dvije ( 2 ) godine. JZU Dom zdravlja Doboj Istok aktivno učestvuje u saradnji sa nevladinom organizacijom World Vision već duži vremenski period.

Obilježavanje sedmice borbe protiv raka grlića maternice

Povodom obilježavanja sedmice prevencije karcinoma grlića maternice, dr Bedreldin Khodary specijalista ginekologije i akušerstva, u prostorijama Doma zdravlja Doboj Istok održao je predavanje o prevenciji i značaju ranog otkrivanja karcinoma grlića maternice.

27267855_10214448560743767_1759180865_o

Predavanju su prisustvole članice Udruženja žena Doboj Istok s kojima naš Dom zdravlja ima veoma dobru saradnju već duži niz godina.

27393745_10214448560543762_347218318_o

27267495_10214448564303856_1447163613_o

Ovom prilikom se zahvaljujemo svim ženama koje su se odazvale našem pozivu, a naročito Udruženju žena Doboj Istok.

JAVNI DEMANT

Poštovani,

 

 

Ovim putem u ime kolektiva JZU Dom zdravlja Doboj Istok želimo uputiti javni demant na raznorazne, neosnovane i po našu Ustanovu štetne glasine u vezi sa zdravstvenim stanjem našeg najboljeg sportiste, Osmana Junuzovića.

 

Naime, prema navodima, Osmanovo zdravstveno stanje se naglo pogoršalo nakon medicinske intervencije u SHMP JZU Dom zdravlja Doboj Istok, zbog čega je Osman transportovan u UKC Tuzla. Prema provjerenim informacijama, Osman je trenutno hospitaliziran na Infektivnoj klinici, a da je prethodno isključena mogućnost na Klinici za neurologiju i Klinici za ortopediju i traumatologiju, bilo kakve statistički moguće medicinske greške ili nestručnog/ nesavjesnog liječenja u našoj Ustanovi.

 

Dakle, van svake sumnje je isključena mogućnost povrijeđivanja ili komplikacije nakon intramuskularne aplikacije lijeka, kako stoji u pojedinim navodima.

 

Svakako, potrebno je napomenuti, da je JZU Dom zdravlja Doboj Istok već izvjesni period certificirana Ustanova od strane AKAZ-a i da je uspostavljen sistem sigurnosti i kvaliteta, kao u malo kojem Domu zdravlja u FBiH.

 

Svim građanima i osiguranicima općine Doboj Istok, poručujemo da je medicinska usluga u JZU Dom zdravlja Doboj Istok u skladu sa svim važećim medicinskim standardima i normativima i u tome smislu sigurna. Za svaku eventualnu nejasnoću, pritužbu ili sumnju na rad pojedinca ili Ustanove u cjelini, molimo Vas da pismeno na protokol Ustanove, putem uspostavljenog sistema pohvala i žalbi ( sandučići u Ustanovi za pohvale, žalbe i sugestije pacijenata ) ili službene WEB stranice iste iznesete.

 

Na kraju, našem najboljem sportisti želimo brz oporavak i da u što kraćem vremenskom periodu nastavi sa svojim sportskim uspjesima.