Dom zdravlja Klokotnica

Adresa:

Telefon:

Radno vrjeme:

Ambulanta Velika Brijesnica

Adresa:

Telefon:

Radno vrjeme:

Ambulanta Mala Brijesnica

Adresa:

Telefon:

Radno vrjeme:

Ambulanta Lukavica Rijeka

Adresa:

Telefon:

Radno vrjeme:

Ambulanta Stanić Rijeka

Adresa:

Telefon:

Radno vrjeme: