POZIV ZA DOSTAVU PONUDA za vršenje pravnih poslova (advokatske usluge)

Pozivamo Vas da učestvujete u postupku dodjele ugovora o uslugama utvrđenim Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II. Dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH“ broj: 66/16).

Uslovi i zahtjevi koje ponuđači moraju ispuniti kao i sve potrebne dodatne informacije nalaze se u tenderskoj dokumentaciji koju možete preuzeti na linku ispod.

 

Poziv za dostavu ponuda Aneks II dio B advokatske usluge

Predavanje o prevenciji i značaju ranog otkrivanja karcinoma grlića maternice

Povodom obilježavanja sedmice prevencije karcinoma grlića maternice, dr. Bedreldin Khodary  specijalista ginekologije i akušerstva, u prostorijama Doma zdravlja Doboj Istok održao je predavanje o prevenciji i značaju ranog otkrivanja karcinoma grlića maternice.

Predavanju su prisustovale članice Udruženja žena Doboj Istok sa kojim naš Dom zdravlja ima veoma dobru saradnju već duži niz godina.

Povodom obilježavanja sedmice prevencije karcinoma grlića maternice, predstavnici Udruženja studenata Medicinskog fakulteta u Tuzli, kao i specijalizant ginekologije i akušerstva dr. Anis Cerovac boravili su u Domu zdravlja Doboj Istok. Tom prilikom studenti su vršili podjelu brošura i letaka.

Ovom prilikom se zahvaljujemo svima koji su se odazvali našem pozivu a naročito Udruženju žena Doboj Istok.

Prikupljanje ponuda za davanje u zakup prostora za vršenje apotekarske djelatnosti u centralnom objektu JZU Dom zdravlja Doboj Istok

Na osnovu člana 5. Pravilnika o bližim uvjetima i postupku davanja u zakup kapaciteta zdravstvenih ustanova, kao i vrsti kapaciteta zdravstvenih ustanova koji se mogu dati u zakup (Sl.novine FBiH br.28/12) te Odluke o raspisivanju javnog poziva broj 10-102/2019 od 15.01.2019. godine, direktor ustanove objavljuje

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU

za prikupljanje ponuda za davanje u zakup prostora za vršenje apotekarske djelatnosti u centralnom objektu JZU Dom zdravlja Doboj Istok


I – Zakupodavac:

 

JZU Dom zdravlja Doboj Istok, Klokotnica 74207, Doboj Istok, koju zastupa direktor JZU Dom zdravlja Doboj Istok.

 

II – Predmet javnog oglasa:

 

Davanje u zakup jednog poslovnog prostora, površine 64.00 m2, u centralnom objektu JZU Dom zdravlja Doboj Istok za vršenje apotekarske djelatnosti. Prostor namjenjen za iznajmljivanje je u sklopu čvrstog objekta sa potrebnom infrastrukturom.

Sve dodatne informacije o tome kako možete učestvovati u tenderu možete naći u tenderskoj dokumentaciji koju možete preuzeti na ovom linku Preuzmi

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA za pružanje zdravstvenih usluga

JZU Dom zdravlja Doboj Istok, sa sjedištem u Klokotnici, 74207 Doboj Istok, Vas poziva da dostavite ponudu za pružanje zdravstvenih usluga i to:

LOT 1. Pružanje usluga psihologa,

LOT 2. Pružanje zdravstvenih usluga specijaliste fizijatarije,

LOT 3.Pružanje zdravstvenih usluga specijaliste epidemiologije,

LOT 4. Pružanje zdravstvenih usluga specijaliste dermatologije,

LOT 5. Pružanje zdravstvenih usluga inžinjera medicinsko laboratorijske dijagnostike,

 

za potrebe JZU Dom zdravlja Doboj Istok za 2019. godinu.

U prilogu se nalazi tenderska dokumentacija. Preuzmi