Anketa

Kako Vam se sviđa naš novi web site?

Aktuelnosti

30. Novembar 2016.

U ponedjeljak 28.11.2016. godine Doc. dr. Ahmet Novo, direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH, dodijelio je Certifikate za sigurnost timovima porodične medicine.

Read More
Dodjela Certifikata za sigurnost timovima porodične medicine.

30. Novembar 2016.Dodjela Certifikata

U ponedjeljak 28.11.2016. godine Doc. dr. Ahmet Novo, direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH, dodijelio je Certifikate za sigurnost timovima porodične medicine.      

Read More

24. Novembar 2016.Sertifikacija timova porodične medicine

29.06.2016. godine rješenjem Upravnog odbora Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu dodijeljena je bezuslovna sertifikacija timovima porodične medicine.

Read More
Page 1 of 512345

Pitajte nas

Vaše ime (required)

Vaš email (required)

Vaš broj telefona

Vaše pitanje

Kontakt

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
DOM ZDRVALJA DOBOJ ISTOK

74207 Klokotnica bb

Tel.: +387 35 369-500
Fax: +387 35 720-539

info@dzdobojistok.ba

jzu.dom.zdravlja.klokotnica@gmail.com
www.dzdobojistok.ba

ID broj: 4209500050005