Anketa

Kako Vam se sviđa naš novi web site?
Next ›Last »

Aktuelnosti

2. Oktobra 2019.JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos kao i prijavni obrazac možete preuzeti na linkovima ispod.   Javni oglas za prijem u radni odnos Prijavni obrazac

Read More

8. Avgusta 2019.Javni oglas za prijem u radni odnos

Na osnovu zakona o radu ( “Službene novine Federacije BiH” , broj: 26/16 i 89/18 ), člana 3. Pravilnika o radu JZU Dom zdravlja Doboj Istok broj: 936/19 od 31.05.2019.godine, Odluke o potrebi prijema u radni odnos broj: 158-1341/2019 i člana 44. stav 4. tačka 8. Statuta JZU Dom...

Read More

7. Juna 2019.JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Na osnovu člana 20a. stav 2. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o radu ( ..Službene novine Federacije BiH” , broj: 89/18 ), člana 6. stav 1. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu (..Sluzbene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 4/19 ) i clana...

Read More
Page 1 of 1312345

Pitajte nas

Vaše ime (required)

Vaš email (required)

Vaš broj telefona

Vaše pitanje

Kontakt

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
DOM ZDRVALJA DOBOJ ISTOK

74207 Klokotnica bb

Tel.: +387 35 369-500
Fax: +387 35 720-539

info@dzdobojistok.ba

jzu.dom.zdravlja.klokotnica@gmail.com
www.dzdobojistok.ba

ID broj: 4209500050005